Οι εθελοντές μας

Η Ελένη Λεμπιδάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικός, συνεργαζόμενη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από το 2009. Σήμερα εργάζεται ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ισότητας φύλων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και ιδιωτικά ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Ελένη Λεμπιδάκη