Σχετικά με εμάς

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα, κρατικός ή κοινωνικός, που ασχολείται αποκλειστικά με τη διάδοση και προώθηση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε όλους, χωρίς διακρίσεις.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις κλίσεις τους και να προσδιορίσουν τη θέση τους μέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τις συνθήκες της ζωής τους σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Το ΙΕΠΑΣ είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με πολύπλευρη προσφορά στην κοινωνία και προερχομένων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους Οι ιδρυτές θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διαδώσουν και να προωθήσουν το θεσμό του Ε.Π. αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική ευημερία. Την πρωτοβουλία τους παρακίνησε το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, καθιέρωσης και διάδοσης επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών και οργανωμένων διαδικασιών για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες του ΙΕΠΑΣ περιλαμβάνουν:

Εξατομικευμένα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε νέους, κυρίως στο πλαίσιο πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεγάλων εταιριών.

Υπηρεσίες εργασιακής ανατοποθέτησης εργαζομένων στα πλαίσια αναδιοργανώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών κ.λπ.

Διοργάνωση Προγραμμάτων υποστήριξης της ανάπτυξης νεανικής επιχειρηματικότητας σε υγιείς βάσεις, με έμφαση στην καινοτομία.

Έρευνες και μελέτες για την απασχόληση και την ανάπτυξη του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας και την αύξηση της απασχόλησης, κυρίως ατόμων που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.