Δράσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΕΠΑΣ

Μελέτες – Έρευνες

  • Σχέδιο Δράσης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εξατομικευμένου σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Το έργο αφορούσε στον συνολικό εθνικό σχεδιασμό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού που απαιτείτο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και αφού παρελήφθη, υποβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στις Βρυξέλλες, όπου και εγκρίθηκε.
  • Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Υπ. Παιδείας). Σκοπός της μελέτης ήταν η απογραφική αποτύπωση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Π.), η περιγραφή των υφιστάμενων δομών και παρουσίαση των λειτουργιών τους, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους και ο εντοπισμός της δυναμικής προοπτικής του συστήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΙΕΠΑΣ, συνεργαζόμενο με δημόσιους φορείς, έχει υλοποιήσει προγράμματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε άτομα από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στους Δήμους Ραφήνας, Βριλησσίων, Αγρινίου, Σκοπέλου, Ύδρας, Βόλου και Κερατέας.

Συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς

Το ΙΕΠΑΣ παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα παιδιά των εργαζομένων εταιριών όπως: BP Hellas, S&B (το πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσφέρεται επί σειρά ετών σε Αθήνα, Άμφισσα και Μήλο, όπου η εταιρία έχει εγκαταστάσεις), Π. Κοντέλλης ΑΒΕΕ, Unilever Hellas.

Οργάνωση Συνεδρίων

  1. Το Μέλλον της Απασχόλησης στην Ελλάδα: Ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Νοέμβριος 2008. Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  1. Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Αποτελεσματικότητα στην Απασχόληση και την Ανάπτυξη, Μάρτιος 2011με κεντρικό ομιλητή τον κ. Λέστερ Όουκς, Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό (IAEVG). Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε με Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EACC).
  1. Η επόμενη ημέρα για το εργασιακό δυναμικό και τις επιχειρήσεις. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με την ΕΕΔΕ στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας τον Νοέμβριο του 2012.
 

Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Ένωση για τον Εκπαιδευτικό & Επαγγελματικό Προσανατολισμό (IAEVG)

Το ΙΕΠΑΣ συμμετείχε με παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) τον Ιούνιο του 2009 και εν συνεχεία αναδείχθηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διεθνή φορέα.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας seed4business

Το seed4business είναι πρόγραμμα για την υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση του παραγόμενου πλούτου και ταυτόχρονα την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ΙΕΠΑΣ με χορηγία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ).