Η ομάδα μας

Ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ζει στον Πειραιά, είναι πτυχιούχος του τμήματος της Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, και κατέχει Δι-ιδρυματικό Master στο αντικείμενο της Ψηφιακής Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης κατέχει Master στο αντικείμενο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Ε.Α.Π.

Past members & Alumni